ข่าวสารจุฬาฯ

Happy Hours with PPC Alumni : Know yourself รู้จักตัวเอง รู้จักทุกสิ่ง

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต บุคลากร นิสิตเก่า และผู้สนใจ ฟังการบรรยายออนไลน์ Happy Hours with PPC Alumni เรื่อง Know yourself รู้จักตัวเอง รู้จักทุกสิ่ง” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 –14.30 น.  โดย ดร. เจษฎา ชุติภักดีวงศ์ Chief Executive Officer, Postdoc co., Ltd.  CEO หนุ่มไฟแรง นิสิตเก่าวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ (PPC)  ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุชีวภาพ เจ้าของแบรนด์ Easey, Protech-Sports Thailand และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลากหลายที่สร้างจากนวัตกรรมความคิดเพื่อตอบโจทย์ของสังคมของคนรุ่นใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังออนไลน์ผ่าน Zoom ได้ที่ https://forms.gle/jP75Ndz6dYLEoYUQ7

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย