ข่าวสารจุฬาฯ

วิศวฯ ช่วยเหลือชุมชนรอบจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ และโครงการปันข้าวสารกรอกหม้อ โดยพระกฤษณ เขมานันโท พร้อมด้วย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะฯ มอบข้าวหอมใบเตย จ.สุรินทร์ จำนวน 1,000 ถุง ให้กับชุมชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หอพักวิทยนิเวศน์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยจุฬาฯ ชุมชนวัดปทุมวนาราม และชุมชนบรมนิวาส

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย