ข่าว

เชิญชวนนำสัตว์เลี้ยง “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ฟรี

เชิญชวนนำสัตว์เลี้ยง “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ฟรี

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X