ข่าวสารจุฬาฯ

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ “ภาษาสเปนและการนางงาม Season 2”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาสเปนและการนางงาม Season 2” ในรูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2564 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.   โดยมี อ.ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการด้านสตรีศึกษาและลาตินอเมริกาศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดความงาม เป็นวิทยากร

ร่วมเปิดโลกทัศน์เรียนรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ รวมไปถึงประเด็นเรื่องสตรี และเพศสถานะด้วยแนวคิด Feminism & Gender ผ่านการเรียนภาษาสเปน เพิ่มทักษะทางภาษาสู่การใช้งานจริงจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การแปลข่าวและการใช้ภาษาในสื่อ ฯลฯ กับหลักสูตรการอบรมที่จะทำให้คุณสนุกกับการเรียนภาษาสเปนแบบใหม่ ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์การรับชมการประกวดนางงามปีนี้สนุกกว่าที่เคย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย