ข่าวสารจุฬาฯ

นวัตกรรมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลระดับ Grand Prize ในงาน “The Innovation Week in Africa (IWA 2021)” ที่โมร็อกโก

นวัตกรรม”อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยภาวะเยื่อบุมดลูกอักเสบในโค” (Metrisure) โดยคณะผู้วิจัยจากศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น (Tropical Dairy Research Center: TDRC) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเจริญพันธุ์ในสัตว์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-Animal Fertility Research Unit) ผศ.น.สพ.ดร.ศิริวัฒน์ ทรวดทรง ผศ.สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์ น.ส.เกวลิน จำปาสัก น.ส.ณัทชาภา รัตนาภรณ์ น.ส.ทัชช โฆษิตสกุลชัย และ น.ส.นิธิพร คำนาน ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานประชุมระดับนานาชาติ IWA 2021 Online Competition ณ ประเทศโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2564 โดยได้รับรางวัล Grand Prize และเหรียญทองจากการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งงานดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ผู้ประสานงานและเสนอชื่อผลงานนวัตกรรมหลักของประเทศไทย

“อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยภาวะเยื่อบุมดลูกอักเสบในโค” ใช้สำหรับตรวจปัญหามดลูกหลังคลอดในโค ครอบคลุมทั้งการวินิจฉัยภาวะเยื่อบุมดลูกอักเสบชนิดแสดงอาการและไม่แสดงอาการ ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์สำหรับสอดเข้าไปในมดลูก แถบทดสอบ อุปกรณ์ที่เก็บเซลล์เยื่อบุมดลูก ซึ่งตัวแถบทดสอบสามารถแปลผลได้จากการดูการเปลี่ยนสีของแถบทดสอบ วิธีการตรวจด้วยชุดอุปกรณ์นี้ทำได้สะดวกในฟาร์ม รวดเร็ว รู้ผลได้ทันที

รับชมผลงานนวัตกรรม
“Metrisure” ที่ได้รับรางวัลในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://youtu.be/ofvDFFLnpkQ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับได้ที่ https://ofeed.tv/iwa-2021-report/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย