ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 9 “ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9 ในหัวข้อหัวข้อสุดท้าย “ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่าน Fackbook Live สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และ Zoom Meeting 

ร่วมถอดบทเรียนการจัดการกับวิกฤตโรคระบาดของภาครัฐ และนโยบายการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนในมิติต่างๆ พร้อมทั้งมองไปข้างหน้าเพื่อหาแนวทางที่จะรับประกันการมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตสังคมที่ยั่งยืน เท่าเทียม และเป็นธรรม

ฟังการบรรยายและร่วมสนทนาโดยผู้เชี่ยวชาญ

  • คุณไมตรี จงไกรจักร เครือข่ายชุมชนบ้านน้ำเค็ม
  • นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท
  • คุณศุกรียา วรรณายุวัฒน์ คณะจุฬาฯ
  • คุณสมสุข บุญญะบัญชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  • ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สันติภาพศึกษาและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินการสนทนาโดย ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสแกน QR Code ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือรับชมทาง Zoom 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facbook : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย