ข่าว

รายการจุฬาวาทิต “สักวา เรื่อง เงาะป่า”

รายการจุฬาวาทิต “สักวา เรื่อง เงาะป่า”

ขอเชิญชมรายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๓ ชื่อชุด “สักวา เรื่อง เงาะป่า” โดย สโมสรสยามวรรณศิลป์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เสียค่าเข้าชม

ผู้เล่นสักวาประกอบด้วย ประยอม ซองทอง (ศิลปินแห่งชาติ) / อดุล จันทรศักดิ์ (ศิลปินแห่งชาติ) / ชมพร เพชรอนันต์กุล / สายพร แจ่มขำ / จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน / ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง / ญาดา อรุณเวช อารัมภีร์

บรรเลงและขับร้องสักวาโดยวงดุริยประณีต

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/cEabQJq9eTGYLSt03 หรือโทร. ๐๒-๒๑๘-๓๖๓๔-๕

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X