ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาเรื่อง “ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง และอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ และอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เสวนาเรื่อง “ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” ผ่านทาง Facebook Live เพจคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมภาคประชาชน MDCU CONGRESS 2021 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 ดำเนินรายการโดย อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://web.facebook.com/watch/live/?v=265915322025641&ref=watch_permalink

รศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย