ข่าวสารจุฬาฯ

บริการส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ให้บริการถึง 24 ธันวาคมนี้

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  ให้บริการยืมคืนหนังสือ “ส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19” เฉพาะนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยจุฬาฯ  ระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 24 ธันวาคม 2564 โดยมีการให้บริการดังนี้

1.ยืมได้เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่มี LOCATION เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center และ STATUS เป็น CHECK SHELVES

2.นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 10 เล่ม ต่อ 1 คน นาน 30 วัน สมาชิกรายปีประเภท ก. สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 3 เล่ม นาน 30 วัน

3.หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน

4.สำหรับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยที่พักอาศัยในหอพักจุฬาฯ และ I-House สำนักงานฯ จะติดต่อให้มารับตัวเล่มที่หอสมุดกลาง

5.บริการนี้จะติดต่อกับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยจุฬาฯ ผ่านช่องทางอีเมลเป็นหลัก โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง โดยข้อมูลการติดต่อ สำนักงานวิทยทรัพยากรจะใช้เพื่อการให้บริการและจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

6.หากต้องการคืนก่อนกำหนดส่งให้ส่งคืนได้ที่ Book Drop ของหอสมุดกลาง หรือส่งคืนทางไปรษณีย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  

โทร.0-2218-2929

 website  : www.car.chula.ac.th 

 E-mail : chulalibrary@car.chula.ac.th 

Line@ : culibrary  Facebook : chulalibraryอื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย