ข่าวสารจุฬาฯ

ACT Student Contest การประกวดแบบสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

สภาสถาปนิกร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ ส่งผลงานการประกวดแบบภายใต้แนวคิด HOW do we live in the next  10 years? ชิงรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท ผลงานที่ส่งประกวดสามารถใช้ประกอบการสมัคร TCAS-1 ได้

ติดตามรายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง QR Code ด้านล่างโปสเตอร์ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ act.student.contest01@gmail.com

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย