ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดข้อมูลโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/cutalentmobility 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจุฑามาศ สิริรัตน์  CU Clearing House ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2880 ต่อ 264 หรืออีเมล์ s.juthams@gmail.com


อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย