ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 Virtual Exhibition “Limitless”

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “Limitless” ผ่านรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการออนไลน์ในวันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นครั้งแรกของวงการศิลปะระดับโรงเรียนของไทยที่จัดในระบบออนไลน์

เนื่องในปีนี้ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม จะมีอายุครบ 63 ปีแล้ว เป็นโอกาสอันดีที่เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ที่ที่จะรวมนวัตกรรมต่างๆ ให้นักเรียนสาธิตได้เติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก งานศิลปกรรมนักเรียนในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการจำหน่ายผลงานนักเรียนและรับบริจาค รายได้จากการจำหน่ายผลงานนักเรียนส่วนหนึ่งนำไปสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ผู้สนใจสามารถติดตามและรับชมออนไลน์ได้ที่  www.satitm.chula.ac.th/limitless14th และ https://www.facebook.com/limitless14th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย