ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ “กลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศ. อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาออนไลน์ Global Megatrend for Environmental Management” ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย” (Greenhouse Gas Strategy and Implement toward to low carbon society in Thailand) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • เทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดย ศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • แนวทางและเครื่องมือทางการคลังการเงินเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ โดย คุณบุญรอด เยาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ Climate Finance บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด
  • กลไกภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย โดยคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ดำเนินรายการโดย ดร.ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศ. อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รับชมและรับฟังได้ทาง Facebook Live:  @EngEnvChula หรือผ่านแอปพลิคชั่น Zoom
ได้ที่ https://chula.zoom.us/j/95691054660?pwd=UVRNQjdjem80VUQ5WDlmWUdRNmlXdz09
Meeting ID: 956 9105 4660  Password: 209019

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://forms.gle/VyC4xcFtBngG5BtM6
และดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1thOBvImd0YCYHoz8IKgauxV2HRiQi_eV?usp=sharing
หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย