ข่าวสารจุฬาฯ

THA Academy ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “น้ำตาลฟรุคโตสก่อโรคอ้วนได้อย่างไร”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy  EP.17 หัวข้อเรื่อง “น้ำตาลฟรุคโตสก่อโรคอ้วนได้อย่างไร” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

สามารถรับชมสาระความรู้ตอนอื่นๆ ได้ที่ YouTube HSC CHANNEL

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HSC.CU

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย