ข่าวสารจุฬาฯ

เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายออนไลน์ เรื่อง “ศักยภาพของพืชกระท่อมในการนำมาใช้ทางการแพทย์”

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ศักยภาพของพืชกระท่อมในการนำมาใช้ทางการแพทย์”

ฟังเรื่องราวน่ารู้ เกี่ยวกับประโยชน์จาก “กระท่อม”  ที่ปลดล็อกจากพืชเสพติดสู่การนำมาใช้เป็นยา  โดย รศ. ภก.ดร.ธงชัย สุขเศวต ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom webinar ID : 931 8614 1106

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายฟรี ที่ เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  http://pharmce.weebly.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EC@pharm.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย