ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวนชาวจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การแข่งขัน Leg Raise Family Online

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม มัธยม และสมาชิกศูนย์กีฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขัน Leg Raise Family Online โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม ชิงรางวัลอุปกรณ์ออกกำลังกาย โดยมีรุ่นการแข่งขัน ดังนี้

  •  ประเภทคู่ จำนวน 3 อันดับ (1 คน/รางวัล รวม 6 รางวัล)
  • ประเภท 3 คน จำนวน 3 อันดับ (1 คน/รางวัล รวม 9 รางวัล)
  • ประเภท 4 คน จำนวน 3 อันดับ (1 คน/รางวัล รวม 12 รางวัล)

และรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมร่วมกิจกรรม 20 คนแรก

เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/groups/572260453469011?_rdc=1&_rdr

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2564

ประกาศผลวันที่ 27 กันยายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-2848 หรือ 0-2218-2843

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย