ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์เรื่อง “Soft Power, Stronger Economy”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า MBA  จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์หัวข้อเรื่อง : “Soft Power, Stronger Economy” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกประเด็นเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ระดับโลก ผ่านบทเรียนของการสร้างแบรนด์ลาลิซ่า (LALISA) ผ่าน Webinar ทาง Facebook page : ของ CBSChula และ CBS Academy วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 19.00-21.00 น.

ฟังการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจวัฒนธรรมและศิลปินเกาหลี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้วงการธุรกิจของประเทศไทย ด้วยการใช้กลยุทธ์ Soft Power ประกอบด้วย

  • รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 
  • ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นิสิตเก่า MBA Exec Chula รุ่น 20 
  • คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา นายกสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ เจ้าของแบรนด์ดัง ASAVA
  • คุณปรุง ทัชระ ล่องประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Music Marketing ประสบการณ์บริษัทบันเทิงจากเกาหลี
  • คุณธดล ไพฑูรย์พงษ์ (น้อง Blink) ศิลปิน Z-Boy ตัวแทนชาวไทยที่ชนะ Z-POP Dream Thailand Audition 2018 จัดโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ร่วมกับ COZMIC 

ดำเนินรายการโดย คุณเอิร์ธ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ นิสิตเก่า MBA Regular 20

ผู้สนใจสามารถกรอกฟอร์มรับสมัครที่ QR Code และที่ https://forms.office.com/r/ftB7Vrh2Nf

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย