ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “Filmmaking Fundamentals”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Filmmaking Fundamentals” อบรมการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อถ่ายทอดการสื่อสารทางความคิด ความรู้สึกผ่านภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว โดย Mr. Leslie Oliver ศิลปินผู้สร้างภาพยนตร์ชาวออสเตรเลีย และผู้ก่อตั้ง Sydney Film School เป็นวิทยากร โครงการอบรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5, 12, 19, 26 พฤศจิกายน 2564 

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://educhula.net/filmmaking/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail : inet.chula@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย