ข่าวสารจุฬาฯ

Sasin Virtual Open House online

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเรียน ร่วมงาน Sasin Virtual Open House รูปแบบออนไลน์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์ จะมาร่วมเล่าประสบการณ์ การนำไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
กิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ตามตารางเวลาดังนี้ :
10:00 – 10:45 Information Session
10:50 – 11:20 Networking – Flexible MBA and Dual MBA & Master of Engineering
11:20 – 11:40 Networking – Executive MBA
11:00 – 11:30 Networking – DBA
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Sasin Virtual Open House

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย