ข่าวสารจุฬาฯ

สนจ.ขอเชิญนิสิตเก่าร่วมงาน “รวมพลังน้องพี่จุฬาฯ รับใช้ประชาชน” ปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ขอเชิญนิสิตเก่าจุฬาฯ ทุกรุ่น ทั่วไทย ทั่วโลก ร่วมงาน “จุฬาฯ รับใช้ประชาชน” เนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2564 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom

พบกับคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วยกรรมการ สนจ.ชุดใหม่ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และกำหนดแนวทางดูแลสังคมไทยในยุค Next Normal ไปพร้อมกัน

นิสิตเก่าจุฬาฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/omTmS9xGshAh445r8 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย