ข่าวสารจุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ จัดอบรม MMS3 ครั้งที่ 8 “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ในโครงการ Multi-Mentoring System3 (MMS3) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.30 น. ทางโปรแกรม Zoom ผ่าน link myCourseVille : 2100919.01 password : MMS3

 ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://tinyurl.com/regis-mms3-no8

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพิมพ์พิมล อีเมล research.eng.chula@gmail.com


อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย