ข่าวสารจุฬาฯ

รายการ “Thailand Today” ช่อง NBT สัมภาษณ์อาจารย์จุฬาฯ ผู้พัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19

เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายการโทรทัศน์ “Thailand Today” สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT มาบันทึกรายการสัมภาษณ์คณาจารย์  จุฬาฯ นำเสนอความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมจุฬาฯ ที่ป้องกันและแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชน เริ่มจากสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชฎิล กุลสิงห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ผู้พัฒนา “เครื่องตรวจเชื้อโควิด-19 จากกลิ่นเหงื่อ ” โดยมี น.ส.อิศญา ทวีแสงสกุลไทย นิสิตปริญญาโทภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ ร.อ.เลิศชาย เชื่อมรัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการด้วย   ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

          ในช่วงบ่ายที่ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  รายการ “Thailand Today” ได้สัมภาษณ์ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ CEO และ Co-founder บริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด เผยความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนา “วัคซีนจุฬาฯ-ใบยา ฝีมือคนไทย” ซึ่งมีการทดสอบในอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 แล้ว

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย