ข่าวสารจุฬาฯ

เปิดมุมคิดชีวิตบัณฑิตทันตแพทย์ จุฬาฯ ผู้คว้ารางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ทพ.เจตณัฐ ทัศนานุตริยกุล บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นบัณฑิตทันตแพทย์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564


รางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มอบให้บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามแนวทางที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” ได้ทรงวางแนวทางไว้ เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นเครื่องเตือนใจให้คงความดีไว้ต่อไป

เจตณัฐ กล่าวว่ารางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และมีผลการเรียนดีสม่ำเสมอ  มีผลงานการทำกิจกรรม  และยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งตนได้รับคัดเลือกจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้เป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณารางวัลจากมูลนิธิฯ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 11 คน จาก 11 มหาวิทยาลัย

เจตณัฐ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และยังได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างประเทศหลายรายการ รวมถึงได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางด้านทันตแพทย์ในระดับนานาชาติอีกด้วย

ทำไมถึงเลือกเรียนทันตแพทย์ จุฬาฯ

ย้อนไปสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เคยมาร่วมงานจุฬาฯ วิชาการ และงาน Open House ของจุฬาฯ ได้มีโอกาสทำแล็บกรอฟัน อุดฟันที่คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ รู้สึกประทับใจในงานด้านนี้และความมีชื่อเสียงของคณะ  นอกจากนี้ยังมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างของทันตแพทย์ที่ดี ได้เห็นการทำงานของคุณพ่อมาตั้งแต่เด็ก  จึงตัดสินใจเลือกเรียนทันตแพทย์ จุฬาฯ  คิดว่าการเป็นทันตแพทย์สามารถเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านทันตกรรมให้สามารถเข้าสังคมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ใช้ชีวิตในรั้วทันตแพทย์ จุฬาฯ มีความประทับใจเกิดขึ้นมากมาย นิสิตในคณะมีความสนิทสนม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากไปกว่านั้นอาจารย์ให้คำปรึกษาและให้การดูแลใกล้ชิด  อาจารย์มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและการทำคลินิก ทำให้ได้รับความรู้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจบมาเป็นทันตแพทย์ที่ดีอีกด้วย
         

เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

มีแค่ 2 คำสั้นๆ คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และแบ่งเวลาให้เหมาะสม เราต้องรู้ก่อนว่าอยากทำอะไร ไปในทิศทางไหน หลังจากนั้นวางแผนบริหารเวลาให้เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่คติที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต คือมัชฌิมาปฏิปทา การเดินทางสายกลางถึงแม้เราจะมีเป้าหมายที่ตั้งมั่นปรารถนาอย่างสูงที่จะไปสู่ความสำเร็จแต่ต้องไม่ลืมว่าการทำอะไรที่มากเกิน ก็จะให้ประสิทธิภาพเราแย่ลง ทำให้เกิดความท้อแท้หมดไปเร็วเกินไป ฉะนั้นต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จได้อย่างงดงาม


หลักในการเรียนและการแบ่งเวลา

การเรียนอย่างเดียวทำให้เหนื่อยและเครียดสะสม ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม การทำกิจกรรมนอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลาย ทำให้ความเครียดลดลงแล้ว ยังให้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ทำให้รู้จักการวางแผน ทำงานเป็น และที่สำคัญทำให้เราโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

วางแผนอนาคตไว้อย่างไร

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่คลินิกรักฟัน จ.สุพรรณบุรี และจะเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านทันตกรรมจัดฟันที่สหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศกลับมาพัฒนาวงการทันตกรรมในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมีคุณภาพชีวิตทางด้านทันตกรรมที่ดีขึ้น เป็นเครื่องย้ำเตือนให้ตั้งใจอุทิศตนเพื่อสังคมไทยต่อไป

คุณสมบัติของทันตแพทย์ที่ดี

อย่างแรกต้องมีคุณธรรม เพราะถ้าทันตแพทย์ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดก็จะส่งผลเสียกับคนไข้ รวมถึงวิชาชีพทันตแพทย์ด้วย นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่มีใจใฝ่เรียนรู้ เพราะในโลกยุคปัจจุบันนวัตกรรมเปลี่ยนเร็วมาก วิธีการรักษาก็เปลี่ยน การจะเป็นทันตแพทย์ที่ดีในยุคนี้จะต้องศึกษาเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากการเรียนรู้แล้วยังต้องฝึกฝนตนเองให้มีความชำนาญอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ที่หลากหลายให้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ การเรียนทำให้เราเป็นคนเก่ง แต่ว่าการทำกิจกรรมจะสอนให้เราเป็นคนดีและทำงานเป็น ซึ่งคนเก่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องเป็นคนดี และทำงานเป็นด้วย” เจตณัฐ กล่าวทิ้งท้ายถึงน้องๆ รุ่นหลัง

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า