ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดพิธีถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยในเวลา 08.30 น. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ บริเวณหน้าห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ จากนั้นอธิการบดีจุฬาฯ จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ร่วมพิธียืนสงบยิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
จากนั้น ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากรสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้แทนนิสิตร่วมในพิธี

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย