ข่าวสารจุฬาฯ

จิตอาสาชาวจุฬาฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 บุคลากรจุฬาฯ ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา ณ ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดบริการวัคซีนโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นจิตอาสาชาวจุฬาฯ และผู้ร่วมพิธีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
ทั้งนี้ตลอดทั้งวัน จิตอาสาชาวจุฬาฯ ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายเสื้อสีเหลืองได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการในส่วนต่างๆ ณ ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย