ข่าวสารจุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการรักษาประสาทฟันน้ำนมให้เด็กฟรี

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการรักษาประสาทฟันน้ำนม เฟส 2 /2564 จำนวน 30 ซี่ ฟรี สำหรับเด็กอายุ 4 – 10 ปีที่มีฟันผุลึกๆ และเคยปวดฟันหรือเหงือกบวมมาก่อน  โดยเด็กๆ

ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ให้ความร่วมมือในการทำฟันได้  มีฟันน้ำนมตามเกณฑ์ที่ต้องรักษาประสาทฟันตามการวินิจฉัยจากทันตแทย์ผู้ตรวจ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2564  ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการฯ กับภาควิชามาก่อนและให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะบียนครบทุกขั้นตอนก่อน


อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย