ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผศ.ดร.นพดล กิตนะ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เครือข่ายฯ ที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ ร่วมกันปลูกต้นงิ้วดอกแดง ต้นสุพรรณิการ์ และใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย