ข่าวสารจุฬาฯ

สาธิตจุฬาฯ เชิญร่วมโครงการบริการวิชาการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการอบรมให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมหลักสูตร “ศิลปะเด็ก ฉบับออนไลน์ V.2” โดยมี อ.สุภิญญา สมทา เป็นวิทยากร
  • เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมหลักสูตร “เจาะลึกการสอนสถิติ พิชิตการสร้างแผนภูมิ ระดับประถมศึกษา โดยมี อ.เชี่ยวเวทย์ เจริญพร และ อ.จิรชพรรณ ชาญช่าง เป็นวิทยากร

ผู้สนใจติดตามรับชมได้ที่

YouTube : https://www.youtube.com/user/kusolelearning

Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย