ข่าวสารจุฬาฯ

สาธิตจุฬาฯ เชิญร่วมโครงการอบรมวิชาการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการอบรมให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์  โดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมหลักสูตร “สื่อและวิธีการสอนวิชานาฏศิลป์แบบออนไลน์ สไตล์อาจารย์นาท” โดย อ.นาทนภา ตรีอุบล 
  • เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมหลักสูตร “ชวนครูสร้างสื่อยุคสอนออนไลน์” โดย อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

ผู้สนใจติดตามรับชมได้ที่

YouTube : https://www.youtube.com/user/kusolelearning

Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

https://satite.chula.ac.th/โครงการบริการวิชาการ-64/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย