ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จัดโครงการอบรมออนไลน์หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนและอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด และผ่านการทดสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางศูนย์ฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3bUEKHa

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 0-2218-5230 หรืออีเมล woraluk.ma@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย