ข่าวสารจุฬาฯ

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่อง“นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัย Nanomedicine Research Unit จุฬาฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับนวัตกรรม”น้ำยาฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรค” (Medical Antiseptic and Moisturizing Spray) สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายใน 1 นาที นวัตกรรมเพื่อสุขภาพนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) และได้รับการจดสิทธิบัตรระดับชาติแล้ว โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเชื้อจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย