ข่าวสารจุฬาฯ

เรียนรู้รายวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจกับหลักสูตร CUVIP เดือนพฤศจิกายน

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP)  ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อจุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร  CUVIP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีดังนี้

  • Listening is Happiness ฟังสร้างสุข โดย คุณโชติศักย์ กิจพรยงพันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัคร  8 พฤศจิกายน 2564

  • เชื้อดื้อยา:  มหันตภัยร้าย ที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดย ผศ.ดร.ภญ. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัคร 9 พฤศจิกายน 2564

  • Public Health: ร่วมสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ โดย นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัคร  10 พฤศจิกายน 2564

  • ปลดล็อคพลังความคิดสร้างสรรค์ โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 2564

  • Let’s start your podcast เป็นเจ้าของรายการ Podcast ง่ายๆด้วยตัวเองโดย คุณสุภนิดา  จันทร์มูล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัคร  12 พฤศจิกายน 2564

  • การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร โดย คุณพชร แกล้วกล้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2564

  • Vocabulary: American English versus British English โดย อ.ดร.อรอุมา ละการชั่ว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน 2564

  • Appreciation card สวย ง่าย ทันใจ ด้วยมือถือแค่เครื่องเดียว ! โดย อ.วรรษยุต คงจันทร์ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.

เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2564

ผู้สนใจศึกษาวิธีสมัครเข้าอบรมได้ที่  

http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/News-Detail.php?id=26

นิสิต นิสิตเก่า และบุคลากร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Timetable.php

บุคคลทั่วไป  สมัครได้ที่

http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/Member.php

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย