ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์กีฬาจุฬาฯ เชิญร่วมโครงการ “นวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่”

ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากร สมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ นวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเลิกบุหรี่ด้วยวิธีธรรมชาติ ง่าย สะดวก และได้ผลจริง

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 สนามกีฬาในร่ม 1 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

(สำหรับกลุ่มคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ ต้องเข้าร่วมตามระยะเวลาที่กำหนด)

สมัครเข้าเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1i8tbpUEi-fe5_3T0OseUAUfHDCyAKT3j6CyeAckW6KoMiw/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีโทร.0-2218-2827, 0-2218-2878

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย