ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อจัดการมลพิษอากาศอย่างยั่งยืน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศ.อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ร่วมกับ Impactful Research and Innovation Platform: Sustainable Environment จุฬาฯ  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเสวนาออนไลน์ “Global Megatrend for Environmental Managementเรื่อง “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อจัดการมลพิษอากาศอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application Meeting ID : 991 5527 2883 Password : 340447 หรือรับฟังพร้อมกันได้ที่ Facebook : @EngEnvChula

  การเสวนาครั้งนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะการรับสัมผัสและความเปราะบางจากมลพิษทางอากาศของชีวิตในเมือง การวินิจฉัยผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยเรื้อรัง นวัตกรรมพลังงานสะอาดกับธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิต และนวัตกรรมทางกฎหมายจากมลพิษทางอากาศไปสู่อากาศสะอาด

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  • ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • Dr.Diane Archer, Senior Research Fellow, Stockholm Environment Institute
  • คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
  • รศ.ดร.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย .ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศ.อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/eGoUAEbXUeFTkHbWA

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ip3b0QJck_ZSP4sO6sLyvjKNoIyQ3rcx?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-6667 หรือ https://www.facebook.com/EngEnviChula/

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย