ข่าวสารจุฬาฯ

สาธิตจุฬาฯ เชิญร่วมโครงการอบรมวิชาการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการอบรมให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์  โดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมหลักสูตร “เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 1” โดย อ.ศุภกร ถิรมงคลจิต อ.เบญญาภา วงศ์ประยูร และอ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์
  • เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมหลักสูตร “เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 2” โดย อ.ศุภกร ถิรมงคลจิต อ.เบญญาภา วงศ์ประยูร และอ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์

ผู้สนใจติดตามรับชมได้ที่

YouTube : https://www.youtube.com/user/kusolelearning

Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

https://satite.chula.ac.th/โครงการบริการวิชาการ-64/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย