ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันภาษา จุฬาฯ เปิดคอร์ส One-Day CU-TEP

สถาบันภาษา จุฬาฯ  เปิดคอร์สเตรียมสอบ “One-Day CU-TEP 1 วันสุดฟิต พิชิต CU-TEP” เพื่อฝึกทำโจทย์ตามแนวข้อสอบ CU-TEP เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบครอบคลุมทั้งการฟัง การอ่านและการเขียน สอนโดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ  ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมในราคาพิเศษ โดยสแกน QR code หรือคลิก bit.ly/1dcutep

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการวิชาการ  สถาบันภาษา จุฬาฯ  โทร. 0-2218-6017

Facebook :  https://www.facebook.com/CULIChula

หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/culistagram

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย