ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมงาน UTC Demo Day 2021

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Technology Center : UTC) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “UTC Demo Day 2021”  ในรูปแบบ Virtual Event ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

พบการนำเสนอนวัตกรรมจาก 15 ทีมชั้นนำ เชิญชม Online Booth ที่รวบรวมผลงาน 30 ทีมด้าน AI และ MedTech ที่มีศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็น Deep Tech Startups ของประเทศไทยในอนาคต และร่วมรับฟัง Guest Speakers สุดพิเศษด้าน AI และ MedTech ที่จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ พร้อมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้มุมมองแก่ 15 ทีมนวัตกรรมที่นำเสนอบนเวทีแบบเจาะลึก

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้างานฟรีที่http://go.eventpop.me/UTCDemoday2021

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-9940-3241 อีเมล UTC@Chula.ac.th หรือผ่านช่องทาง Facebook : ChulaUTCและ Medium : ChulaUTC

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย