ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ปูม้าและธนาคารปูม้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม เกาะสีชัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด “ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ปูม้าและธนาคารปูม้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชน จากการประกวด “ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) โดย ผศ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” เข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ พร้อมด้วย ศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย