ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีปิด “มหกรรมงานวิจัย 2564”จุฬาฯ รับมอบโล่แสดงความขอบคุณที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดย น.ส.บงกช หงสะพัก ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพและเผยแพร่งานวิจัย สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ เป็นตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานที่นำผลงานร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ   

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำผลงานจัดแสดงในนิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อช่วยประเมิน ดูแล ฟื้นฟู บริการผู้สูงอายุ และระบบหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต จากคลัสเตอร์หุ่นยนต์ อาเซียนในกระแสแห่งความพลิกผัน: เศรษฐกิจดิจิทัลและผลกระทบต่อการจ้างงานในอนาคต และโครงการวิจัย COVID-19 ของแรงงานข้ามชาติ จากคลัสเตอร์อาเซียน และวัคซีนชนิด mRNA เพื่อป้องกันโรค COVID-19 โดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย