ข่าวสารจุฬาฯ

สาธิตจุฬาฯ เชิญร่วมโครงการอบรมวิชาการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการอบรมให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์  โดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมหลักสูตร “เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย โดย อ.ขวัญชนก จำปาทอง และอ.น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล
  • เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมหลักสูตร “กิจกรรมการอ่านการเขียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน โดย ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ผู้สนใจติดตามรับชมได้ที่

YouTube : https://www.youtube.com/user/kusolelearning

Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

https://satite.chula.ac.th/โครงการบริการวิชาการ-64/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย