ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ “ทางเลือกการลงทุนในกองทุนระยะยาวและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในสถานการณ์โควิด-19”

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ ร่วมกับ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาทางวิชาการ “ทางเลือกการลงทุนในกองทุนระยะยาวและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในสถานการณ์โควิด-19” ในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอดในยุค New Normal และถึงเวลาหรือยังกับการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ” ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  พบกับการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรที่รู้ลึกรู้จริงทางการเงินและการลงทุน ได้แก่

  • ดร.สมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
  • คุณพีรพงศ์ กิจจาการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยจะได้รับลิงค์เข้าร่วมการสัมมนาผ่านทางอีเมล

สอบถามรายละเอียยเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-7020-22 หรือ   08-2486-4474 หรือที่ E-mail : cusenate2013@gmail.com


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย