ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เชิญร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “สุขใจ… ให้โลหิต” ครั้งที่ 3  

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ  ด้านหน้าอาคารวิทยกิตติ์  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-7006

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย