ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายพิเศษเรื่อง “Experiencing Colombian Culture in Encanto”

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษโดย Mr. Juan Camilo Gaviria เลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย

ในหัวข้อ “Experiencing Colombian Culture in Encanto” จากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดของดิสนีย์เรื่อง “Encanto”

ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ทาง Zoom meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษได้ที่

https://forms.gle/2kgnGFAELpSvF8Yk7

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย