ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดกิจกรรมโครงการ “5 สายธารแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โครงการ “5 สายธารแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ “5 สายธารแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินตามมูลนิธิต่าง ๆ จำนวน 5 แห่ง ในโครงการ “5 สายธารแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยโอนเงินบริจาคไปยังมูลนิธิต่างๆ ดังนี้
1.มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 2.มูลนิธิเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย
3.สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
4.มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
5.มูลนิธิบุคคลออทิสติกศูนย์นนทบุรี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 ธันวาคม 2564

ในโอกาสนี้ สำนักบริหารกิจการนิสิตขอมอบของที่ระลึก “เข็มกลัดพระเกี้ยว” เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับท่านที่ร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งหนังสือขอบคุณ ส่งไปยังท่าน*

*สำนักบริหารกิจกิจการนิสิต ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของที่ระลึกให้ท่านตามยอดเงินบริจาคที่ได้แจ้งกับทางสำนักบริหารกิจการนิสิตเท่านั้น ผ่านลิงก์ Google form
**จะต้องแจ้งในสลิปหรือแจ้งมูลนิธิว่า “บริจาคในโครงการ 5 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzkKJelCRxy_URR-TRY3TRc9NjVVen0bEs-NUNeixCrHgARg/viewform

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย