ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ปรับเกณฑ์ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แก่บุคลากรครอบคลุมกว่าเดิม เพิ่มประเภทวัคซีน และขยายช่วงอายุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 แก่บุคลากรจุฬาฯ
และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

 1. บุคลากรที่จ้างผ่านระบบ CUERP-HR
 2. บุคลากรที่จ้างนอกระบบ CUERP-HR
 3. บุคลากรที่เกษียณอายุจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรณีเข็มที่ 1 : วัคซีน AstraZeneca โดยมีเงื่อนไข

 • สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
 • สูตรไขว้ เข็มที่ 1 เป็นวัคซีน AstraZeneca และเข็มที่ 2 เป็นวัคซีน Moderna

กรณีเข็มที่ 3 : วัคซีน Moderna โดยมีเงื่อนไข

 • สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบทั้ง 2 เข็ม (AZ1+AZ2) จากศูนย์ฉีดวัคซีนใดๆ ก็ได้
  หรือเคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 AstraZeneca (SV1+AZ2) จากศูนย์ฉีดวัคซีนใดๆ ก็ได้
 • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 3
  มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ขอฉีด
 • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์

สามารถกรอกข้อมูลทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaoH_c0ymNcQJQSSxncQTmiS4vnove48eBMAms9WP2_ClClw/viewform กรณีเลือกวันอังคารปิดรับเที่ยงวันอาทิตย์ และกรณีเลือกวันศุกร์ปิดรับเที่ยงวันพุธ มีวันให้เลือก ฉีด 5 วัน เวลา 09.00 -15.00 น. (ปิดพักเที่ยง) ณ อาคารจามจุรี 9 ดังนี้

 • วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
 • วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
 • วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้วัคซีนตามลำดับที่ลงทะเบียนมาและจำนวนวัคซีนที่มหาวิทยาลัยได้รับโดยเมื่อท่านแจ้งความจำนงแล้วจะได้พิจารณาและแจ้งยืนยันการเข้ารับวัคซีนให้ทราบทางอีเมลต่อไป

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย