ข่าวสารจุฬาฯ

เรียนรู้ออนไลน์ไร้ขีดจำกัดกับ “CHULA MOOC” เดือนธันวาคม 2564

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ทางออนไลน์ในวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจกับหลักสูตร CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

รายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่

อ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to
เข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

สอบถามเพิ่มเติม Facebook : https://facebook.com/CHULAMOOC
Email : chulamooc@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย