ข่าวสารจุฬาฯ

คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์สหสาขา

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และ รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ทางเพศและวัยหมดระดู ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์สหสาขา ในงานประชุมวิชาการ MIS.S.Transgender เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและการดูแลรักษาผู้รับบริการกลุ่ม Transgender พร้อมทั้งแนะนำต้นแบบคลินิกสุขภาพเพศ Gender Health Clinic ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แบบครบวงจร

นอกจากนี้ คุณเอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ (เอกกี้) และ คุณนวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ (เกรซ) ดารานักแสดง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “Paradigm Shift in Transgender Healthcare” ดำเนินรายการโดย คุณกรณ์รวรรณ อุทัยวรรณ์ (ลูกตาล) และ อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ทางเพศและวัยหมดระดู ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คุณกรณ์รวรรณ อุทัยวรรณ์ (ลูกตาล) และ อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
คุณเอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ (เอกกี้)
คุณนวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ (เกรซ)

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย