ข่าวสารจุฬาฯ

Chula Student Wellness ชวนอบรมออนไลน์ “MIND AGENT เพราะชีวิตไม่ง่าย แต่จะไม่มีใครเดียวดาย”

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอบรมออนไลน์ “MIND AGENT เพราะชีวิตไม่ง่าย แต่จะไม่มีใครเดียวดาย” เพื่อเรียนรู้หลักการ ทักษะ และเทคนิคการดูแลจิตใจผ่านการรับฟังและสื่อสารอย่างเหมาะสม อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย