ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการอบรมหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ ภายใต้หลักการ OECD (OECD-GLP)

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ ภายใต้หลักการ OECD (OECD-GLP) ระดับที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแมนดารินสามย่าน กรุงเทพฯ

เนื้อหาหลักสูตรสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานและหน่วยงานที่กำลังวางแผนยื่นขอการรับรอง ภายใต้หลักการ OECD (OECD-GLP) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่ช่วยจัดการห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย