ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณและงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด พิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณและงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564  และผู้ที่ปฏิบัติงานเกิน 25 ปีขึ้นไป  โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณ และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีมอบพระเกี้ยวที่ระลึก จากนั้นเป็นกิจกรรม “ร้อยดวงใจสีชมพู” โดย อ.ดร.กิตตินันท์ ชินสำราญ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาฯ

ในปี 2564 มีบุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับเข็มทองคำเกียรติคุณรวมทั้งสิ้น 213 คน ติดตามภาพพิธีมอบมอบเข็มทองคำเกียรติคุณได้ที่
https://drive.google.com/folderview?id=1DRwmpzWEmq1bpI5E1US0ERxA7bWt_Gaf

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย